Kết thúc giảm phân II, mỗi tế bào con có số NST so với tế bào mẹ ban đầu là


Câu 10871 Nhận biết

Kết thúc giảm phân II, mỗi tế bào con có số NST so với tế bào mẹ ban đầu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.