Trong giảm phân, ở kỳ sau I và kỳ sau II có điểm giống nhau là:


Câu 10873 Thông hiểu

Trong giảm phân, ở kỳ sau I và kỳ sau II có điểm giống nhau là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kỳ sau I và kỳ sau II trong giảm phân các NST đều có chung một hoạt động chỉ khác ở dạng tồn tại

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.