Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ


Câu 10875 Nhận biết

Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ

See the source image


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.