Trong giảm phân sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở


Câu 10879 Thông hiểu

Trong giảm phân sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cặp NST tương đồng phân li về hai cực của tế bào, không phải là sự phân li của cặp nhiễm sắc tử.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.