Quá trình giảm phân có thể tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST đó là do


Câu 10882 Thông hiểu

Quá trình giảm phân có thể tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST đó là do


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.