Phát biểu sau đây đúng khi nói về giảm phân là:


Câu 10883 Thông hiểu

Phát biểu sau đây đúng khi nói về giảm phân là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

See the source image

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.