Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro là thể hiện


Câu 10902 Thông hiểu

Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro là thể hiện


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.