Cho ( (17*) )chia hết cho 5. Số thay thế cho * có thể là


Câu 109039 Thông hiểu

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 5. Số thay thế cho * có thể là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vị trí của * là chữ số tận cùng.

Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.