Cho ( (1a52) ) chia hết cho 9. Số thay thế cho (a ) có thể là


Câu 109058 Thông hiểu

Cho \(\overline {1a52} \) chia hết cho 9. Số thay thế cho \(a\) có thể là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tìm điều kiện của \(a\).

Tính tổng các chữ số trong \(\overline {1a52} \)

Tìm \(a\) để tổng đó chia hết cho 9.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.