Cho ( (55a62) ) chia hết cho 3. Số thay thế cho (a ) có thể là


Câu 109069 Thông hiểu

Cho \(\overline {55a62} \) chia hết cho 3. Số thay thế cho \(a\) có thể là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm điều kiện của \(a\).

Tính tổng các chữ số trong \(\overline {55a62} \)

Tìm \(a\) để tổng đó chia hết cho 3.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.