Cho 2,8 gam Fe tác dụng với S dư, sau phản ứng thu được 3,3 gam FeS. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là


Câu 10907 Vận dụng

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với S dư, sau phản ứng thu được 3,3 gam FeS. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Từ số mol FeS => tính số mol Fe phản ứng

+) hiệu suất phản ứng H =  $\frac{{số \, mol \, Fe \, phản \, ứng}}{{số \, mol \, Fe \, ban \, đầu}}.100\% $

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.