Gọi (S ) là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ (S ). Xác suất chọn được số lớn hơn (2500 ) là


Câu 109252 Vận dụng

Gọi \(S\) là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ \(S\). Xác suất chọn được số lớn hơn \(2500\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Gọi số có số tự nhiên có bốn chữ số phân biệt là \(\overline {abcd} \) , \(\left( {a,b,c,d \in \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}} \right)\)

Bước 2: Tính số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right)\) bằng cách sử dụng quy tắc nhân.

Bước 3: Gọi A là biến cố \(\overline {abcd}  > 2500\)

Bước 4: Tính số khả năng có lợi cho biến cố A.

Bước 5: Tính xác suất theo công thức \(P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.