Một bóng đèn trên vỏ có ghi 220V – 50W. Điện trở định mức của đèn là


Câu 109342 Thông hiểu

Một bóng đèn trên vỏ có ghi 220V – 50W. Điện trở định mức của đèn là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.