Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là


Câu 109389 Vận dụng

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Số phóng đại của ảnh: \(k =  - \dfrac{{d'}}{d}\)

Nếu ảnh và vật cùng chiều, k > 0

Nếu ảnh và vật ngược chiều, k < 0

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.