Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?


Câu 10941 Nhận biết

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm tuyệt đối

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.