Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?


Câu 10942 Thông hiểu

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm cực đại

Xem lời giải

...