Khi không khí càng ẩm thì:


Câu 10946 Nhận biết

Khi không khí càng ẩm thì:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm tỉ đối

Xem lời giải

...