Quan sát tờ lịch tháng tám và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Quan sát tờ lịch tháng tám và trả lời các câu hỏi bên dưới.


Câu 109494 Thông hiểu

Tháng 8 có bao nhiêu ngày?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát tờ lịch để xác định ngày cuối cùng của tháng 8, số đó chính là số ngày của tháng 8.

Xem lời giải


Câu 109493 Vận dụng

Ngày đầu tiên của tháng 8 là thứ mấy?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Quan sát tờ lịch để xác định ngày đầu tiên của tháng 8.

- Xét xem ngày vừa tìm được ở cột nào trong tờ lịch, từ đó tìm được đó là thứ mấy.

Xem lời giải


Câu 109492 Vận dụng

Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Quan sát tờ lịch để xác định ngày cuối cùng của tháng 8.

- Xét xem ngày vừa tìm được ở cột nào trong tờ lịch, từ đó tìm được đó là thứ mấy.

Xem lời giải


Câu 109491 Vận dụng

Ngày 28 tháng 8 là thứ mấy?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát tờ lịch xem ngày 28 tháng 8 ở cột nào trong tờ lịch, từ đó tìm được ngày 28 tháng 8 là thứ mấy.

Xem lời giải


Câu 109490 Vận dụng

Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 8 (viết theo thứ tự từ trái sang phải).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Quan sát tờ lịch để đếm số ngày còn thiếu trong tờ lịch.

- Dưạ vào số trước ngày bị thiếu đầu tiên để tìm số tiếp theo, từ đó đếm tiếp thêm 1 ngày để tìm các ngày còn thiếu còn lại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.