Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 10952 Thông hiểu

Kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về độ ẩm không khí

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.