Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là 1010m3. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 100C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 100Cvà 200C lần lượt là 9,4g/m3 và 17,3g/m3


Câu 10961 Vận dụng

Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là 1010m3. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 100C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 100Cvà 200C lần lượt là 9,4g/m3 và 17,3g/m3


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính khối lượng hơi nước: \(m = aV = fAV\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.