Hai điện tích ((q_1) = 8 , , 10^-6 C ) và ((q_2) =  - 2 , , 10^-6 C ) có cùng khối lượng và ban đầu chúng bay cùng hướng cùng vận tốc vào một từ trường đều. Điện tích ((q_1) ) chuyển động cùng chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo (4 , ,cm ). Điện tích ((q_2) ) chuyển động


Câu 109622 Vận dụng

Hai điện tích \({q_1} = 8\,\,\mu C\) và \({q_2} =  - 2\,\,\mu C\) có cùng khối lượng và ban đầu chúng bay cùng hướng cùng vận tốc vào một từ trường đều. Điện tích \({q_1}\) chuyển động cùng chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo \(4\,\,cm\). Điện tích \({q_2}\) chuyển động


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bán kính quỹ đạo của điện tích trong từ trường: \(R = \dfrac{{mv}}{{\left| q \right|B}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.