Cho ƯCLN(a,b)=80, ước chung của a và b có thể là:


Câu 109957 Nhận biết

Cho ƯCLN(a,b)=80, ước chung của a và b có thể là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng tính chất: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng.

- Tìm ước có 2 chữ số của ƯCLN(a,b).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.