Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các ca bên cạnh (như hình vẽ).

Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các ca bên cạnh (như hình vẽ).


Câu 110008 Vận dụng

Mỗi đồ vật đựng được bao nhiêu lít nước?

Các số điền vào ô có dấu “?” theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính tổng số lít nước ở các ca để tìm số lít nước mà mỗi đồ vật đựng được.

Xem lời giải


Câu 110007 Vận dụng

Đồ vật nào đựng nhiều nước nhất? Đồ vật nào đựng ít nước nhất?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh số lít nước mà mỗi vật đựng được, từ đó tìm được đồ vật nào đựng nhiều nước nhất, đồ vật nào đựng ít nước nhất.

Xem lời giải


Câu 110006 Vận dụng

Can đựng nhiều hơn ấm bao nhiêu lít nước?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để tìm số lít nước can đựng nhiều hơn ấm ta lấy số lít nước can đựng được trừ đi số lít nước ấm đựng được.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.