Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ


Câu 11008 Thông hiểu

Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.