Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không có


Câu 11018 Thông hiểu

Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.