Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì


Câu 11028 Thông hiểu

Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.