Ở nhân tế bào động vật, chất nhiễm sắc có ở đâu ?


Câu 11038 Thông hiểu

Ở nhân tế bào động vật, chất nhiễm sắc có ở đâu ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.