Để góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật ở, chúng ta  cần: Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng. Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng. Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Phát hiện và báo với chính quyền địa phương các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm. Có bao nhiêu đáp án đúng


Câu 110448 Nhận biết

Để góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật ở, chúng ta  cần:

  1. Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng.
  2. Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng.
  3. Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
  4. Phát hiện và báo với chính quyền địa phương các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm.

Có bao nhiêu đáp án đúng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lý thuyết bảo vệ đa dạng sinh học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.