Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào


Câu 11054 Vận dụng

Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin. Tế bào cần tổng hợp nhiều prôtêin có lưới nội chất hạt phát triển mạnh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.