Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào ?


Câu 11057 Nhận biết

Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.