Chế độ đẳng cấp Vác-na dựa vào đâu để phân chia đẳng cấp?


Câu 110641 Nhận biết

Chế độ đẳng cấp Vác-na dựa vào đâu để phân chia đẳng cấp?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.