Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào


Câu 11065 Vận dụng

Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lizôxôm tham gia vào quá trình phân huỷ các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi cũng như các bào quan đã hết thời hạn sử dụng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.