Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ


Câu 11081 Vận dụng

Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các màng ở các cấu trúc khác nhau đều là màng sinh học nhưng có đặc trưng riêng phù hợp với mỗi cấu trúc

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.