Ở tế bào thực vật, bào quan chứa enzim phân huỷ các axit béo thành đường là:


Câu 11083 Vận dụng cao

Ở tế bào thực vật, bào quan chứa enzim phân huỷ các axit béo thành đường là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Trong bào quan này có các enzim của chu trình glioxilat là quá trình chuyển hóa các lipit thành gluxit

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.