Giới thực vật gồm những sinh vật


Câu 11089 Nhận biết

Giới thực vật gồm những sinh vật


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.