Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện sống tự dưỡng?


Câu 11092 Thông hiểu

Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện sống tự dưỡng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.