Một ngọn đèn nhỏ (S ) đặt ở đáy một bể nước (( (n = (4)(3)) ) ), độ cao mực nước (h = 60 , ,( (cm) ) ). Bán kính (r ) bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ (S ) lọt ra ngoài không khí là:


Câu 111036 Vận dụng

Một ngọn đèn nhỏ \(S\) đặt ở đáy một bể nước \(\left( {n = \frac{4}{3}} \right)\), độ cao mực nước \(h = 60\,\,\left( {cm} \right)\). Bán kính \(r\) bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ \(S\) lọt ra ngoài không khí là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để không có tia sáng ra ngoài không khí, tia sáng bị phản xạ toàn phần

Điều kiện góc tới để có phản xạ toàn phần: \(i \ge {i_{gh}}\) với \(\sin {i_{gh}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.