Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ ((R_1) = 3 , ,ôm ) đến ((R_2) = 10,5 , ,ôm ) thì hiệu suất của nguồn tăng gấp (2 ) lần. Điện trở trong của nguồn bằng


Câu 111074 Vận dụng

Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ \({R_1} = 3\,\,\Omega \) đến \({R_2} = 10,5\,\,\Omega \) thì hiệu suất của nguồn tăng gấp \(2\) lần. Điện trở trong của nguồn bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hiệu suất của nguồn điện: \(H = \dfrac{R}{{R + r}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.