Đâu là chức năng của tế bào. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng; Sinh trưởng; Phát triển; Vận động; Cảm ứng; Sinh sản….


Câu 111080 Nhận biết

Đâu là chức năng của tế bào.

  1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng;
  2. Sinh trưởng;
  3. Phát triển;
  4. Vận động;
  5. Cảm ứng;
  6. Sinh sản….

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết phần chức năng tế bào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.