Cơ thể trùng giày chỉ cấu tạo bởi một tế bào, chúng là động vật đơn bào. Để tìm hiểu về sự nhân đôi của trùng giày, bạn Hiếu thực hiện thí nghiện như sau: Đầu tiên cho 5 con trùng giày vào ống nghiệm có đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau 1 ngày Hiếu thấy trong ống nghiệm xuất hiện 10 con trùng giày. Đến ngày thứ hai thì đã thấy xuất hiện 20 con. Vậy sau một tuần trong ống nghiệm lúc này tổng cộng bao nhiêu con trùng giày?


Câu 111116 Vận dụng cao

Cơ thể trùng giày chỉ cấu tạo bởi một tế bào, chúng là động vật đơn bào. Để tìm hiểu về sự nhân đôi của trùng giày, bạn Hiếu thực hiện thí nghiện như sau:

  • Đầu tiên cho 5 con trùng giày vào ống nghiệm có đầy đủ chất dinh dưỡng.
  • Sau 1 ngày Hiếu thấy trong ống nghiệm xuất hiện 10 con trùng giày.
  • Đến ngày thứ hai thì đã thấy xuất hiện 20 con.

Vậy sau một tuần trong ống nghiệm lúc này tổng cộng bao nhiêu con trùng giày?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

tính theo công thức 2n với n là số ngày

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.