Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?


Câu 111219 Nhận biết

Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cơ thể đa bào

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.