Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở cơ thể đa bào?


Câu 111234 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở cơ thể đa bào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cơ thể đa bào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.