Có bao nhiêu câu đúng. Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng. Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng. Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoat động sống. Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển cơ thể. Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người. Một số mô ở cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì da,…. Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh,….


Câu 111268 Nhận biết

Có bao nhiêu câu đúng.

  1. Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.
  2. Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.
  3. Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoat động sống.
  4. Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển cơ thể.
  5. Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người.
  6. Một số mô ở cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì da,….
  7. Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh,….

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể đa bào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.