banner redirect homepage

X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là


Câu 1114 Vận dụng

X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Gọi M là kí hiệu chung của 2 kim loại X và Zn

+) M + 2HCl → MCl2 + H2

$ \to {\bar M_M} = \frac{{1,7}}{{0,03}} = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 =>  MX < 56,67

+) X + H2SO4 → XSO4 + H2

$ \to {n_X} = \frac{{1,9}}{{{M_X}}} = {n_{{H_2}}}\;\, \to \,\,\frac{{1,9}}{{{M_X}}} < 0,05$

=> MX > 38 => kim loại X là Ca

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.