Chọn đáp án sai? (20 10^-6 m )bằng:


Câu 111533 Vận dụng

Chọn đáp án sai?

\(20\mu m\)bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\(\left\{ \begin{array}{l}1\mu m = 0,000001m\\1\mu m = 1000nm\end{array} \right.\)

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.