Choose the best answerWe will be there _____ 5:00 o’clock early_____ the morning. 


Câu 111593 Thông hiểu

Choose the best answer

We will be there _____ 5:00 o’clock early_____ the morning. 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.