Các prôtêin được vận chuyển từ nơi tổng hợp tới màng sinh chất trên


Câu 11180 Thông hiểu

Các prôtêin được vận chuyển từ nơi tổng hợp tới màng sinh chất trên


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.