Tập nghiệm của phương trình: căn (3 - x)  = căn (x + 2)  + 1


Câu 11215 Thông hiểu

Tập nghiệm của phương trình: $\sqrt {3 - x}  = \sqrt {x + 2}  + 1$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình có dạng: $\sqrt {f(x)}  = \sqrt {g(x)}  + c$, điều kiện là $\left\{ \begin{array}{l}f(x) \ge 0\\g(x) \ge 0\end{array} \right.$

Khi đó: $f(x) = {\left( {g(x) + c} \right)^2}$, giải phương trình ta tìm được $x$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.