Tập nghiệm của phương trình căn (x - 2)  - ((x + 5))((căn (7 - x) )) = 0 là:


Câu 11219 Thông hiểu

Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {x - 2}  - \dfrac{{x + 5}}{{\sqrt {7 - x} }} = 0$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chuyển vế, bình phương hai vế chú ý điều kiện khi bình phương là hai vế phải không âm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.