Tích các nghiệm của phương trình căn (x + 2)  + căn (5 - 2( rm(x)))  = căn (2( rm(x)))  + căn (7 - 3( rm(x))) bằng:


Câu 11221 Vận dụng

Tích các nghiệm của phương trình $\sqrt {x + 2}  + \sqrt {5 - 2{\rm{x}}}  = \sqrt {2{\rm{x}}}  + \sqrt {7 - 3{\rm{x}}} $ bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Phương trình có dạng: $\sqrt {f(x)}  + \sqrt {g(x)}  = \sqrt {h(x)}  + \sqrt {k(x)} $, điều kiện là $\left\{ \begin{array}{l}f(x) \ge 0\\g(x) \ge 0\\h(x) \ge 0\\k(x) \ge 0\end{array} \right.$

+ Khi đó: $\sqrt {f(x)}  + \sqrt {g(x)}  = \sqrt {h(x)}  + \sqrt {k(x)}  \Leftrightarrow {\left( {\sqrt {f(x)}  + \sqrt {g(x)} } \right)^2} = {\left( {\sqrt {h(x)}  + \sqrt {k(x)} } \right)^2}$

Giải phương trình ta tìm được $x$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.